Workshop klapraam

Alle ramen in dit huis hebben echt glas van 2 mm. dikte, verkrijgbaar bij de reguliere glashandel. Om hiermee ramen te kunnen realiseren heb ik gebruik gemaakt van een zaagtafel van Proxxon om gleuven te frezen voor het glas. Mocht je niet in bezit zijn van zo'n zaagtafel dan is het evengoed mogelijk om deze ramen te maken, ga dan als volgt te werk:

- lat 4 in de onderdelenlijst ("boven- en onderraam excl. onderlat onderraam") komt te vervallen, hiervoor in de plaats neem je twee latjes van 0,1 x 0,6 cm en één latje 0,2 x 0,4 cm, allen met een lengte van 64cm. Leg het latje van 0,2 x 0,4 met een smalle kant naar beneden en lijm aan weerszijden hiervan de smalle latjes zodat een u-vorm ontstaat.


Benodigde latjes voor 1 klapraam:


Onderdelenlijst
Maten in centimeters
Breedte Diepte Lengte Raamdeel
0,4 0,8 26 kozijn
0,4 0,1 23 binnenlijst kozijn
0,6 0,4 23 raampje

Opmerking: het latje 0,4 x 0,1 mag ook smaller zijn. Ik heb voor 0,4 gekozen omdat het anders erg breekbaar wordt en heb er de voorkeur aan gegeven om later het overtollige hout weg te snijden.


raamschema


In de werkwijze zijn de genoemde maten in geval van in verstek te zagen onderdelen altijd de buitenmaten (langste zijde). Daar kleine afwijkingen tijdens het zagen kunnen ontstaan is het belangrijk om tijdens de werkzaamheden steeds te controleren of alles past. Info over het glas en de gebruikte verf vind je bij de workshop Schuiframen onder "Afwerking".


Werkwijze:

1. Neem het latje 0,6 x 0,4 en frees in het midden van een smalle zijde een gleuf van 0,2 cm. Deze is bedoeld om straks de glasplaatjes in te klemmen.
2. Neem het latje 0,4 x 0,8 en zaag hiervan in verstek met de smalle kant naar boven: 2x 7 en 2x 6. Lijm de delen haaks aan elkaar. raam 2
3. Neem het latje 0,4 x 0,6 en zaag hiervan in verstek met de brede kant naar boven waarbij de gevreesde zijde de binnenkant is: 2x 6,1 en 2x 5,1. Leg de delen los in het kozijn om te zien of het goed past. raam 3
4. De raampjes vallen, van buitenaf gezien, iets binnen het kozijn. Om ervoor te zorgen dat alle raampjes op dezelfde diepte liggen maken we nu eerst een mal. Neem een afvalstuk hout en teken hierop de binnenlijnen van het kozijn. Plak vervolgens binnen deze lijntjes reepjes hout van 0,1 cm. dikte. Plak deze reepjes niet exact tegen de getekende lijnen ivm eventuele afwijkingen in volgende kozijnen. raam 4
5.Leg het kozijn over de mal (de buitenzijde ligt naar beneden). Druk de raamdeeltjes opnieuw in het kozijn en zorg ervoor dat ze goed vlak op de mal liggen. raam 5
6. Neem het latje 0,4 x 0,1 , hiervan wordt de binnenrand van het kozijn gemaakt. Je kunt de delen op voorhand op maat zagen (2x 6,1 en 2x 4,9 recht zagen) maar gemakkelijker is het om per binnenzijde de juiste maat op het latje af te tekenen en te zagen. Lijm de randjes rechtop tegen de binnenkanten van het kozijn, let hierbij op dat ze overal het raam raken. raam 6
7. Snijd het uitstekende randje van de zojuist aangebrachte reepjes voorzichtig weg. raam 7
8. Lijm de zijkanten en de onderkant van het raampje aan elkaar, laat de bovenste nog even los i.v.m. het te plaatsen glasplaatje.
9. Schilder alvast rondom de binnenzijde van het raampje (de gefreesde gleuf en de randjes).
10. Plaats het glasplaatje. De afmeting hiervan hangt af van de diepte van het frezen. Meet dus eerst de binnenkant van het raam en reken wat speling mee. Lijm vervolgens ook de bovenkant vast. raam 10
11. Schuur de bovenkant van het raampje iets rond, dit om het draaien ervan te vergemakkelijken.
12. Werk de raampjes en het kozijn af.
13. Bevestig de scharniertjes of de pinnen, zie hiervoor het aparte hoofdstukje.

Eindresultaat:

eindresultaat

naar boven